Ochrona tkanin

Produkt chroni przed skutkami zamoczenia i przenikania cieczy w głąb materiałów. Zapobiega ich zniszczeniu i wydłuża okres eksploatacji. Nie wpływa negatywnie na pozostałe cechy fizykochemiczne, użytkowe i estetyczne. Redukuje powstawanie zacieków, odkształceń,          czy zmiany koloru w miejscu wyschnięcia kropli.